Voogdij over een kind; uitgelicht.

Iemand is voogd wanneer hij of zij het gezag heeft over een minderjarig kind, maar niet een van de ouders van dat kind is. Ouders kunnen in hun testament of in een notariële akte een voogd aanwijzen. Ook kan een voogd door de rechter aangewezen worden. Voogdij is geregeld in Afdeling 6 van Boek 1 BW.

 

Aan welke eisen moet ik voldoen om voogd te worden?

Wanneer u niet onder curatele staat, niet lijdt aan geestelijke stoornissen en meerderjarig bent kunt u als voogd aangewezen worden.

 

Op welke manieren kan ik voogd worden?

Overlijden van de ouders: Wanneer de ouders van het kind komen te overlijden wordt er één of twee personen als voogd aangewezen. Allereerst wordt er gekeken of de ouders een voogd hebben aangewezen in hun testament of in een notariële akte. Als geen voogd is aangewezen zal de rechtbank een voogd benoemen. De rechtbank kan ook besluiten Bureau Jeugdzorg of de Stichting Nidos tot voogd benoemen, wanneer er geen geschikte voogd in de directe omgeving van het kind gevonden kan worden.

Ouders kunnen de verzorging niet aan: Wanneer de ouders van het kind de opvoeding van het kind niet aankunnen is er vaak acuut ingrijpen nodig. In zo’n geval wordt er eerst een voorlopige voogd benoemd. De voorlopige voogdij zal door de rechtbank altijd aan Bureau Jeugdzorg of het Nidos worden toegewezen.

 

Kan ik de voogdij weigeren?

U bent niet verplicht een voogdij te aanvaarden, en u kunt deze dan dus ook weigeren. Als u als voogd bent aangewezen door de ouders of door de rechtbank, is de voogdij nog niet officieel. Voordat u officieel voogd bent moet u eerst een bereidverklaring afgeven bij de griffie van de rechtbank. U kunt de voogdij op dat moment dus nog weigeren, wanneer u dit doet zoekt de rechter een ander geschikt persoon of benoemt de rechtbank Bureau Jeugdzorg tot voogd.

 

Welke voorwaarden gelden er voor gezamenlijke voogdij?

De partner moet een goede persoonlijke band met het kind hebben, en het kind moet kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige omgeving. De rechter beoordeelt zelf, per geval, of hier sprake van is. Ook wordt elk kind van 12-jaar of ouder door de rechter gehoord.

 

Kunnen homoseksuelen ook gezamenlijk voogd worden?

Ja, ook partners van gelijk geslacht kunnen voogd van een kind worden, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden voor gezamenlijke voogdij.

 

Wat zijn de rechten en plichten van de voogd(en)?

Eén voogd: Wanneer er sprake is van maar één voogd bent u niet verplicht de verzorging en opvoeding van het kind zelf te doen, u bent echter wel verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van het kind. Dit houdt in dat u het kind bij u thuis kunt laten wonen, of in een tehuis of pleeggezin kan laten plaatsen. U ben wettelijk verantwoordelijk voor het kind, en beheert ook het vermogen van het kind. Soms zal het nodig zijn om voor bepaalde handelingen toestemming te vragen van de kantonrechter. Wanneer u bijvoorbeeld het onderhoud van het kind vanuit het kind zijn eigen vermogen wilt betalen.

Gezamenlijke voogdij: Bij gezamenlijke voogdij bent u verplicht het kind zelf te verzorgen en op te voeden. U bent de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en u ontvang als gezamenlijk voogd kinderbijslag.

 

Wanneer eindigt de voogdij?

  • het kind wordt meerderjarig.
  • het kind trouwt voor het 18e jaar, of sluit een geregistreerd partnerschap.
  • één of beide voogden verzoeken de beëindiging van de voogdij.
  • de rechter beslist het gezag over de minderjarige aan een andere voogd te geven.
  • één of beide voogden worden ontzet uit de voogdij.
  • één van de voogden komt te overlijden, en er zijn geen ouders. De voogdij wordt dan in zijn geheel overgedragen aan de andere voogd.
  • beide voogden komen te overlijden. De rechter zal dan een nieuwe voogd benoemen. In het geval dat het kind nog wel ouders heeft, zal de rechter de ouders horen voordat hij tot een besluit overgaat.

 

Wanneer kan een voogd door de rechter uit zijn/haar functie worden ontheven?

  • de voogd aantoont dat hij / zij door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer in staat is de voogdij uit te oefenen.
  • wanneer de voogd ouder is dan 65-jaar.

 

Kan ik mijn voogdij kind mijn achternaam geven?

U kunt, wanneer u gezamenlijk voogd wordt, een verzoek indienen tot wijziging van de achternaam van het kind. U moet dit verzoek tegelijkertijd met uw verzoek tot gezamenlijke voogdij indienen. De rechter zal dan beslissen of de verandering van de achternaam in het belang is van het kind. Wanneer het kind 12-jaar of ouder is moet het kind zelf instemmen met het verzoek om naamswijziging.